Algemene voorwaarden

Bij De Gele Veter willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op.
Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten.
Indien er iets toch niet duidelijk is, horen we dit graag van u.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst.
De Gele Veter kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling.
Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden.

 

Ondernemingsgegevens:

De Gele Veter 2.0 bv
Dorpsstraat 68
3940 Hechtel
BE0683.603.639


[email protected]

+32 (0)11 72 56 96

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van De Gele Veter 2.0 bv, een kinderschoenenwinkel met maatschappelijke zetel te Hechtel (België), BTW BE 0683.603.639, (hierna '[De Gele Veter]') biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website.
Het plaatsen van een bestelling via de webshop van De Gele Veter houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Gele Veter aanvaard zijn.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn.
Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen.
Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Gele Veter niet.
De Gele Veter is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
De Gele Veter is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Gele Veter.
De Gele Veter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.
De klant dient het bestelformulier volledig en correct in te vullen.
Voor de bestelling wordt geplaatst, krijgt de klant een overzicht en kan de klant nog correcties doorvoeren.
In deze bevestiging vindt de klant een link naar de tekst van deze voorwaarden terug.
Daarna wordt de klant gevraagd "bestelling bevestigen" en zal deze bij De Gele Veter worden geplaatst.

Een bestelling is pas definitief wanneer De Gele Veter de betaling ontvangen heeft.
Ontvangt De Gele Veter geen betaling binnen 24 uur dan wordt de bestelling nietig verklaard en worden de artikelen terug aangeboden in de winkel en de webshop.

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelling van de klant door De Gele Veter per e-mail is bevestigd op het e-mailadres dat door de klant werd meegedeeld.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
Visa, MasterCard, Maestro: Betalen met kredietkaart is veilig.
Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.

Voor elke van bovenstaande betalingsmogelijkheden heeft de klant een kaartlezer/digipas nodig. Gelieve deze bij de hand te houden.

De Gele Veter is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Gele Veter.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

 

Artikel 6: Levering

De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;

• Voor België: 6 euro bij een bPost punt en 6.5 euro bij thuislevering. Bij een bestelling vanaf 200 euro worden er geen verzendingskosten aangerekend.
• Voor Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg : €9 euro

(Voor meer info over verzendingskosten voor andere landen, gelieve te mailen naar [email protected])

De levering gebeurt door bpost binnen de 1 à 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.
Foutief doorgegeven gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde levertermijn is louter indicatief en niet bindend en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Het is mogelijk dat de klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is.
Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor De Gele Veter geen fout treft, vertraging oploopt.
Indien De Gele Veter niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de veertien dagen volgend op uw bestelling, heeft de klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de klant onderweg is.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, overeenkomstig de wet van 6 april 2010, dit zonder betaling van een boete.

De klant dient echter De Gele Veter via mail ([email protected]) schriftelijk op de hoogte hiervan te brengen voor het verstrijken van de termijn.
De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Gele Veter zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de aangekochte artikels.

 

Artikel 8: Klachten en ruilingen

Indien er een omruiling en/of klacht voorkomt, dient de klant dit schriftelijk via mail ([email protected]) kenbaar te maken.
Ruilingen of retourzendingen die niet op voorhand gemeld zijn, zullen niet gecrediteerd worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld aan De Gele Veter.
De klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren.
Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij De Gele Veter.
De klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan De Gele Veter terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

De klant zal het bedrag van de aangekochte goederen teruggestort krijgen, exclusief de verzendkosten. Deze zijn voor rekening van de klant.

Betreft het echter om verkeerd geleverde artikels of kwalitatieve tekortkoming van De Gele Veter, dan neemt De Gele Veter de kosten voor zijn rekening.

 

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Gele Veter, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor interne doeleinden: de uitvoering van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot De Gele Veter (De Gele Veter 2.0 bv), Hoogstraat 9, 3580 Beringen, +32 (0) 11 72 56 96, [email protected]

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De Gele Veter houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected]

 

Artikel 10: De Gele Veter Klantendienst

De Gele Veter klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 11 72 56 96, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres De Gele Veter (De Gele Veter 2.0 bv) Hoogstraat 9, 3580 Beringen.

 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Gele Veter.
Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De Gele Veter kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.
Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 12: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst en bestelling van De Gele Veter is het Belgische recht van toepassing.